György Dalos

György Dalos: Eesriie avaneb: Ida-Euroopa diktatuuride lõpp © OlionGyörgy Dalos: Eesriie avaneb: Ida-Euroopa diktatuuride lõpp © OlionDalos, György
Eesriie avaneb: Ida-Euroopa diktatuuride lõpp
Tõlkinud: Katrin Nikolajev
Tallinn: Olion, 2010
ISBN 9789985666395
Originaali pealkiri: Der Vorhang geht auf: das Ende der Diktaturen in Osteuropa
© C.H. Beck Verlag, München, 2009

Leipzigi auhind Euroopa mõistmise eest

1989. aasta tähendas Ida-Euroopa riikidele Poolale, Ungarile, Saksa DVle, Tšehhi SSRle, Bulgaariale ja Rumeeniale aastakümnete pikkuse Nõukogude Liidust sõltumise ja kommunistliku diktatuuri lõppu: viimaks said need riigid ise oma saatuse üle otsustada, rajada demokraatlikud struktuurid ning otsida ühendust Lääne-Euroopaga.

Kirjanik György Dalos jutustab, kuidas eraldumise protsess käivitus, missugustel juhustel ja detailidel oli oluline tähtsus ning missuguseid takistusi tuli ületada, enne kui raudse eesriide taga olevast idablokist sai Ida-Euroopa. Saksa DV-kodanike massiline põgenemine üle Ungari piiri või Václav Haveli ja Aleksander Dubceki ühine esinemine Praha Wenzeli väljakul – need sündmused on ajaloolise rahva aktiivsuse, eufoorilise ja pidurdamatu vabadusiha muljetavaldavad tõendid. Üha kiirenev vabadusliikumine kandis konkreetsetes riikides nime „süsteemi vahetus”, „pööre” või ka „revolutsioon” – igal juhul käivitas see protsessi, mis viis demokraatia, riikliku iseseisvuse ja Euroopa uue minapildini.

  litrix.de: saksakeelne kirjandus internetis

  Saksa kaasaegset kirjandust vahendav portaal

  Raamatud, millest räägitakse

  Soovitused Kesk- ja Ida-Euroopast uue saksakeelse ilu- ja mõttekirjanduse kohta. „Raamatud, millest räägitakse“ esitleb kaks korda aastas uusi raamatuid ja vahendab hetkesuundumusi.

  Uued saksakeelsed raamatud

  Uued teosed Saksa raamatuturul