Boris Groys

Boris Groys: Komunisms. Post Scriptum © Latvijas Laikmetīgās mākslas centrsBoris Groys: Komunisms. Post Scriptum © Latvijas Laikmetīgās mākslas centrsGroys, Boris
Komunisms. Post Scriptum
No vācu valodas tulkojusi Ilva Skulte
Rīga: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2015
ISBN 9789934850929
Oriģinālnosaukums: Das kommunistische Postskriptum
© Suhrkamp Verlag, 2006

 grāmatas tulkojums tapis ar Gētes institūta atbalstu


„Komunisms. Post Scriptum” ir provokatīvs eseju krājums par komunisma, filozofijas un valodas savstarpējām attiecībām. Teksts veltīts komunismam – tā jēdziena izpratnei un lietojumam gan sociālā, gan politiskā kontekstā, balstot spriedumus padomju perioda filozofijā un komunisma doktrīnā. Boriss Groiss apgalvo, ka pasauli pēc 1989. gada var dēvēt par postkomunistisku, šo jēdzienu attiecinot arī ārpus bijušajās Padomju Savienības teritorijām.

  Grāmatas, par kurām runā

  Jaunākā beletristika un nozaru literatūra vācu valodā – ieteikumi no Centrālās un Austrumeiropas. „Grāmatas, par kurām runā“ divreiz gadā iepazīstina ar jaunizdevumiem un informē par aktuālajām tendencēm.

  New Books in German

  Jaunākās grāmatas Vācijā

  Litrix.de: vācu literatūra tiešsaistē

  Portāls mūsdienu vācu literatūras popularizēšanai