Hans Henny Jahnn

Hans Henny Jahnn: Svina nakts © JumavaHans Henny Jahnn: Svina nakts © JumavaJahnn, Hans Henny
Svina nakts
No vācu valodas tulkojis Dens Dimiņš
Rīga: Jumava, 2015
ISBN 9789934118159
Oriģinālnosaukums: Die Nacht aus Blei
© Hoffmann und Campe, 1987


 grāmatas tulkojums tapis ar Gētes institūta atbalstu


Vācu dramaturgs, prozaiķis un ērģeļu meistars Hanss Hennijs Jāns (1894 - 1959) ir viena no savdabīgākajām figūrām 20. gadu simteņa vācu modernisma literatūrā. Pārliecināts pacifists un anitfašists, garus gadus pavadījis ārpus Vācijas. Eksperimentālā novele "Svina nakts" ir viņa īsākais un pieejamākais darbs, kas tulkots daudzās valodās.

"Svina naktī", šķiet, metaforiski pārradīts, pārkausēts mūžīgais stāsts par princi un ubaga zēnu, kam seko stāsta varoņu dubultnieki - debesu eņģeļi. Esamības trauslums, mīlestības skaistums un nenovēršamā bojāeja ir pamattēmas, kuras izskan šī darba mūzikā.

  Grāmatas, par kurām runā

  Jaunākā beletristika un nozaru literatūra vācu valodā – ieteikumi no Centrālās un Austrumeiropas. „Grāmatas, par kurām runā“ divreiz gadā iepazīstina ar jaunizdevumiem un informē par aktuālajām tendencēm.

  New Books in German

  Jaunākās grāmatas Vācijā

  Litrix.de: vācu literatūra tiešsaistē

  Portāls mūsdienu vācu literatūras popularizēšanai