Niveauoverzicht van examens en taalcursussen van het Goethe-Institut

De examens Duits van het Goethe-Institut komen overeen met de Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER): van A1 voor beginners tot en met C2 voor het hoogste taalniveau.

Niveaus van de examens en taalcursussen van het Goethe-Institut

Niveau
GER*
Algemeen Jongeren Studie Beroep
A1   SD1 Fit 1
A2   SD2 Fit 2
B1   B1 B1
B2   B2 TestDaF ZDfB
C1   C1 TestDaF  
C2   C2: GDS C2: GDS

Voorwaarden

Alle examens van het Goethe-Institut kunnen ook door externe kandidaten worden afgelegd, als zij beschikken over het overeenkomstige taalniveau. De deelname aan een voorbereidingscursus wordt echter aanbevolen. Daarvoor worden cursussen op onze instituten en op afstand aangeboden, en tevens is een combinatie van beide mogelijk.


** Examens voor jongeren
Voor kinderen en jongeren van 10/12-15 jaar. Deze examens houden rekening met de bijzondere taalbehoeften van jongeren en zijn inhoudelijk afgestemd op hun leefwereld. Reclamemateriaal over de jongerenexamens kan besteld worden bij het Goethe-Institut Amsterdam

GER: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen

Homepage des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen

Basis gebruiker
A1 A2
Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op de bevrediging van concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, wie hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen. Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.
 
 
Onafhankelijke gebruiker
B1 B2
Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen. Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.
 
 
Vaardige gebruiker
C1 C2
Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden. Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.

Duits leren

Portaal van het Goethe-Institut

Woordenschat-app

Leer Duits met de gratis woordenschat-app

„Hoe moeilijk is het echt? ...“

De taalcursussen van het Goethe-Institut

Webshop

Vanaf nu heeft u de mogelijkheid bijna al uw wensen in onze webshop in vervulling te laten gaan.