Wielojęzyczność w Europie

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.
Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem
(przysłowie słowackie)

Podczas Europejskiego Dnia Języków świętujemy wielojęzyczność w Europie, tzn. pragniemy:

  • przypomnieć, że Europa mówi wieloma językami,
  • wskazać, jak ważną rolę odgrywa nauka języków obcych,
  • zachęcić wszystkich - bez względu na wiek - do nauki języków obcych, gdyż każdy może nauczyć się innego języka!

Istnieje ponad 200 języków europejskich, z czego 23 są oficjalnymi językami Unii Europejskiej. Komisja Europejska dąży do takiej Unii, w której wszyscy obywatele mówią kilkoma językami. Pod koniec okresu nauki szkolnej każdy obywatel Unii powinien móc porozumieć się w co najmniej dwóch językach obcych, których znajomość można później jeszcze pogłębić bądź uzupełnić o umiejętność porozumiewania się w kolejnych językach obcych w zależności od tego, które języki obce potrzebne są w życiu prywatnym czy zawodowym lub jak perfekcyjnie chce się je opanować.

Rada Europy opracowała europejskie portfolio językowe oraz europejski system opisu kształcenia językowego, by umożliwić każdemu obywatelowi udokumentowanie jego znajomości języków obcych.

Linki