Impresum

Impresum

Poskytovatel

Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Registr

Registrační číslo 5007 (Městský soud München)

Daňové identifikační číslo

DE 129516430

Zástupce

Vorstand: Johannes Ebert, Bruno Gross

Zodpovědná redakce

Klaus Krischok
Abteilungsleiter Information
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München

Články s uvedeným autorem nemusí vždy vyjadřovat názor redakce.

Právní struktura

Goethe-Institut e. V. je kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností. Podporuje znalost německého jazyka v zahraničí a pěstuje mezinárodní kulturní spolupráci. Informováním o kulturním, společenském a politickém životě zprostředkovává komplexní obraz Německa.
Činnost institutu se řídí jeho stanovami a rámcovou smlouvou uzavřenou se Spolkovou republikou Německo.

Tyto informace se vztahují i na jakékoliv prezentace týkající země nebo institutu, které Goethe-Institut umisťuje na sociální média, například na našich facebookových stránkách, na twitterovém účtu či kanálu Youtube.

Prohlášení o ochraně osobních údajů Goethe-Institutu

Servis