Impressum

Impressum

Host

Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Telefon: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Rejestr stowarzyszeń

Numer identyfikacyjny 5007 (sąd rejonowy w Monachium)

Numer identyfikacyjny VAT

DE 129516430

Instytut jest reprezentowany przez

Członków zarządu: Johannes Ebert, Bruno Gross

Odpowiedzialność redakcyjna

Klaus Krischok
Kierownik Działu Informacji
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München

Imiennie znakowane artykuły nie zawsze pokrywają się z opinią redakcji.

Informacje prawne dotyczące formy organizacji

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Jego działalność obejmuje swym zasięgiem cały świat. Instytut zajmuje się upowszechnianiem znajomości języka niemieckiego zagranicą oraz wspieraniem międzynarodowej współpracy kulturalnej. Popularyzuje kompleksowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym.
Instytut pracuje w ramach statutu i na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy Goethe-Institut i Ministerstwem Spraw Zagranicznych Niemiec. Podstawą utworzenia Instytutów w Polsce była umowa między rządami Polski i Niemiec z 10 listopada 1989 roku.

Niniejsza stopka redakcyjna odnosi się także do wszystkich krajów i wszelkich działań Instytutu Goethego w portalach społecznościowych, np. naszych wpisów na Facebooku, naszych kont na Twitterze oraz naszego kanału Youtube.

Datenschutzerklärung des Goethe-Instituts e.V.

Service