Impresum

Impresum

Poskytovateľ

Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München
Telefón: +49 89 15921-0
info@goethe.de
www.goethe.de

Register spolkov

Registračné číslo 5007 (Obvodný súd Mníchov)

Daňové identifikačné číslo

DE 129516430

Zástupcovia

Predstavenstvo: Johannes Ebert, Bruno Gross

Zodpovedný redaktor

Klaus Krischok
vedúci oddelenia Informácie
Goethe-Institut e. V.
Dachauer Straße 122
80637 München

Články podpísané menom nevyjadrujú vo všetkých prípadoch mienku redakcie.

Právne údaje o organizačnej forme

Goetheho inštitút je celosvetovou organizáciou na podporu nemeckého jazyka v zahraničí, stará sa o medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a o spostredkovanie informácií o kultúrnom, spoločenskom a politickom živote v Nemecku.
Činnosť inštitútu prebieha podľa stanov a riadi sa rámcovou zmluvou uzatvorenou so Spolkovou republikou Nemecko.

Toto impresum platí pre všetky prezentácie krajín a inštitútov v sociálnych médiach, napríklad v prezentáciach na facebooku, na účtoch na twitteri a na kanáli youtube.

Prehlásenie Goetheho inštitútu o ochrane osobných údajov

Servis