O projektu

O projektu

Copyright: iStockphoto

Hra je kulturní záležitost, která doprovází a formuje lidi už po tisíciletí, podněcuje lidskou fantazii a povzbuzuje lidi k nejvyšším výkonům. Ještě nikdy ale všední den lidí všech věkových kategorií tolik nenasycovaly a neutvářely herní prvky. Svědci tohoto vývoje hovoří o trendu Gamifikace, neboli zrušení hranic mezi realitou a hrou, mezi prací a zábavou.

Projektem HRÁČSKÝ INSTINKT! chce Goethe-Institut zohlednit rostoucí význam fenoménu hry. Důležité je neprobírat a neuplatňovat hru pouze v komerčním kontextu, ale i v rámci kulturního diskursu. V celé řadě výstav, festivalů, koncertů a diskuzí nasvěcuje Goethe-Institut z různých úhlů synergické efekty hry s uměním, vědou i společností. Více informací k tématu hry najdete v Magazínu.

HRÁČSKÝ INSTINKT! je koncipovaný jako proměnný, interdisciplinární putovní program. Akce se konají od roku 2014 v Krakově a Lublani, od roku 2015 v Praze, Budapešti, Bratislavě, Košicích, Tallinne a Vilniu.

    Servis