Projektist

Projektist

Copyright: iStockphoto

Mäng on kultuuriline tegevus, mis on saatnud ja kujundanud inimesi juba aastatuhandeid, mis on nende fantaasiat ergutanud ja sundinud neid maksimaalsete saavutuste poole. Kunagi varem pole nii paljude inimeste igapäevaelu olnud läbi imbunud ja mõjutatud mängulistest elementidest kui praegu. Selle arengu jälgijad räägivad mängustamise (Gamification) trendist, reaalsuse ja mängu, töö ja meelelahutuse vahelise piiri kadumisest.

Projektiga MÄNGUKIHK! soovib Goethe Instituut mängu fenomenile rohkem tähelepanu pöörata. Oluline on, et mängust ei räägitaks ja seda ei kasutataks mitte ainult ärilises kontekstis, vaid et see nihkuks kultuuriliste arutelude fookusesse. Mitmetel näitustel, festivalidel, kontsertidel ja diskursiivsetes formaatides valgustab Goethe Instituut mängu sünergilist koosmõju kunsti, teaduse ja ühiskonnaga, lähtudes seejuures erinevatest vaatenurkadest. Mängu teema kohta leiate rohkem taustainfot ajakirjast.

MÄNGUKIHK! on välja töötatud muudetava, interdistsiplinaarse rändformaadina. Alates 2014. aastast toimuvad üritused Krakowis ja Ljubljanas, alates 2015. aastast Prahas, Budapestis, Bratislavas, Košices, Vilniuses ja Tallinnas.

    Teenused