O projekte

O projekte

Copyright: iStockphoto

Hra je kultúrnym nástrojom, ktorý sprevádza a formuje ľudstvo po stáročia, podnecuje jeho fantáziu a pobáda ho k najlepším výkonom. Všedný deň ľudí všetkých vekových skupín však ešte nikdy tak silne prenikol a nebol ovplyvňovaný prvkami hry. Pozorovatelia tohto vývoja hovoria o trende ku gamifikácii, rušení hraníc medzi realitou a hrou, medzi prácou a zábavou.

Goetheho inštitút chce projektom HRÁČSKÝ INSTINKT! zohľadniť rastúci význam fenoménu hry. Pritom je dôležité diskutovať o hre nielen v kontexte komercie, ale aj v rámci kultúrneho diskurzu. Prostredníctvom celého radu výstav, festivalov, koncertov a diskusií objasňuje Goetheho inštitút z rôznych uhlov pohľadu synergické efekty hry s umením, s vedou a so spoločnosťou. Viac informácií o téme hra nájdete v Magazíne.

HRÁČSKÝ INSTINKT! je koncipovaný ako meniaci sa, interdisciplinárny putovný program. Podujatia sa uskutočňujú od roku 2014 v Krakove a Ľubljani, od roku 2015 v Prahe, Budapešti, Bratislave, Košicaich a vo Vilňuse.

    Servis