Siegrid Damm

©Oficyna Naukowa
©Oficyna Naukowa
Christiana i Goethe. Studium
Oficyna Naukowa, 2008
Przekład: Krystyna Krzemieniowa
ISBN 978-83-7459-08-08
Tytuł oryginału: Christiane und Goethe. Eine Recherche
© Suhrkamp Verlag, 2005

Sigrid Damm jest autorką wielu książek dotyczących osób odgrywających ważne role w klasycznej literaturze niemieckiej XVIII i XIX stulecia. Autorka sięga w swych książkach do osób i zdarzeń pozostających w cieniu postaci pierwszoplanowych w historii kultury i literatury. W tej powieści biograficznej daje obraz warunków życia kobiety, dla której rola żony Johanna Wolfganga Geothego - czołowej postaci epoki i osobistości jakże ważnej w księstwie Weimarskim – była w dwójnasób trudna: z uwagi na egoizm Geothego i ze względu na uwarunkowania społeczeństwa stanowego. Rekonstruując realia leżące u podłoża legendy, autorka przeprowadza szeroko zakrojone badania archiwaliów i dociera do materiałów nigdy dotąd nie wykorzystanych – niegdyś celowo zapewne pomijanych, ponieważ psułyby wyidealizowany obraz idola epoki, później zaś zapomnianych – i to właśnie stanowi o odkrywczości i bogactwie warstwy informacyjnej książki. Otrzymujemy „opowieść” pasjonująco napisaną, dającą zaskakująco nowy i prawdziwszy obraz kultury klasycznego Weimaru, skreślony z perspektywy dotąd nieznanej, jaką odsłoniły spoczywające w kurzu bibliotek archiwalia. Bogaty warsztat autorki jest wzorem rzetelnej pracy filologa: pozwolił istotnie uzupełnić naszą wiedzę o Goethem i jego epoce. Niekonwencjonalne ujęcie zachęci zapewne do lektury tego pogłębionego studium tematu.
(Nota wydawcy)
Linki

Książki, o których się mówi

litera_tura:de to nowy projekt poświęcony literaturze. Znawcy literatury z krajów Europy Środkowo-Wschodniej omawiają nowości, które zwróciły na siebie uwagę na targach książki w Lipsku i Frankfurcie.