Gottfried Benn

Benn Gottfried: Mózgi i inne nowele © Państwowy Instytut Wydawniczy
Benn Gottfried: Mózgi i inne nowele © Państwowy Instytut Wydawniczy
Mózgi i inne nowele
Państwowy Instytut Wydawniczy, 2011
Przekład: Sława Lisiecka
ISBN 978-83-06-03274-1
Tytuł oryginału: Gehirne und andere Novellen
© Klett-Cotta, 2009

Cykl prozatorski Gottfrieda Benna Mózgi, nazywany „opowieściami o doktorze Rönnem”, na który składa się pięć tekstów w duchu ekspresjonistycznym, artystycznie zaskakująco nowoczesnych został napisany w latach 1914-1916. (...) Bohater odrzuca wszelkie humanistyczne ideały, wątpi w rozum i jego wskazania, nie jest w stanie odczytać i zrozumieć rzeczywistości, nie ufa także własnemu „ja”, które – podobnie jak świat – jawi się nie jako całość, ale w fazie destrukcji, fragmentaryczne. Takie widzenie siebie i otoczenia prowadzi bohatera do prób ucieczki ku stanom upojenia (narkotyki) lub w sferę fantazji. (...) Ocalenie i scalenie jednostki, pokonanie samotności i wyobcowania, możliwe staje się tylko na gruncie estetyki; piękno świata, to jedyna rzecz – zdaniem Benna – godna przetrwania.
Cykl Mózgi uzupełniony został pięcioma innymi nowelami Benna. Tom stanowi całość artystyczno-znaczeniową.
(Nota wydawcy)
Linki

Książki, o których się mówi

litera_tura:de to nowy projekt poświęcony literaturze. Znawcy literatury z krajów Europy Środkowo-Wschodniej omawiają nowości, które zwróciły na siebie uwagę na targach książki w Lipsku i Frankfurcie.