Siegfried Lenz

Siegfried Lenz: Minuta ciszy; © Dobra Literatura, 2016Siegfried Lenz: Minuta ciszy; © Dobra Literatura, 2016Minuta ciszy
Dobra Literatura, 2016
Przekład: Maria Skalska
ISBN 978-83-65223-41-8
Tytuł oryginału: Schweigeminute
© Hoffmann und Campe Verlag, 2008

„Minuta ciszy” to opowieść o dorastaniu. To również wyraz tęsknoty za trwałością oraz bliskością ukrytą między słowami a dwuznacznymi gestami. To chwila ugięcia się pod ciężarem pytania o sens istnienia, o istotę miłości i sposób na przezwyciężenie straty.
(Nota wydawcy)
Linki

Książki, o których się mówi

litera_tura:de to nowy projekt poświęcony literaturze. Znawcy literatury z krajów Europy Środkowo-Wschodniej omawiają nowości, które zwróciły na siebie uwagę na targach książki w Lipsku i Frankfurcie.