Filozofie

Când citim texte filozofice, ne lovim de dificultăți de conținut, dar și de exprimare limgvistică. Cu atât mai dificil este accestul la aceste texte pentru vorbitorii de altă limbă.

Actuala pagină de internet oferă informații despre filozofii germani, operele lor și traducerile în limba română de cărți filozofice. Este vorba, preponderant, de apariții după anul 1990.