uppfinnaren

Dr. Walter Porstmann. Copyright: DIN – Deutsches Institut für Normung e.V.
Dr. Walter Porstmann. Copyright: DIN – Deutsches Institut für Normung e.V.
Walter Porstmann föddes den 8 mars 1886 i Geyersdorf, Tyskland. Han studerade matematik och fysik vid universiteten i Erlangen, Kiel och Leipzig.

1917
Publicerade ett verk om standard som kom till den första direktören för DIN Waldemar Hellmichs kännedom.

19181-1920
Doktorsavhandling kring uppbyggnad och sammansättning av måttsystem.

1920–1923
Medarbetare i den tyska industrins standardiseringskommitté, som i augusti 1922 publicerar DIN 476, standardformatet som utvecklats av Porstmann.

1923
Chef för företaget Fabriknorm GmbH som hade som uppdrag att omsätta de normer som utarbetats till praxis.
Efter andra världskriget återigen medarbetare i den tyska standardiseringskommittén. Publicerade 16 böcker, 450 essäer och mer än 630 rapporter och bokanmälningar.

1959
Dr. Walter Porstmann dör och får en hedersbegravning i Berlin.