Webbtävling

TÄVLING 2018: VILL DU VINNA EN SPRÅKRESA?

Skriv en sång om ett språk!

Tävlingen vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet. Den görs individuellt och första pris är en språkresa!

Tävlingen går ut på att skriva en sångtext på ett av Europiska rådets officiella språk bortsett från svenska eller engelska. Sångtexten ska uttrycka vad den tävlande gillar med just det språk hen har valt att skriva sångtexten på.

Den tävlande kan välja att skapa en egen melodi eller använda en melodi som redan finns men den tävlande (respektive dennes vårdnadshavare). Vänligen ange i så fall melodins titel upphovsrättsinnehavare, så att nödvä’ndiga tillstånd kan sökas vid eventuell vinst.

Den tävlande ska spela in ett videoklipp som är högst 90 sekunder långt, då hen sjunger sången. Den tävlande ska själv sjunga sången men kan ta hjälp av andra för att spela melodin. Det räcker emellertid med att använda sig av en inspelad melodi.

Den tävlande spelar in uppträdandet (enklast med sin mobiltelefon) och skickar som bifogat fil till tavling@stockholm.goethe.org. Den tävlande behöver även fylla i den här anmälningsblanketten, skriva under, scanna in och skicka med mejlet.

Hur gör man för att delta?

Går du på högstadiet eller gymnasiet i Sverige? Då kan du vara med i vår tävling! Du kan antingen göra ditt tävlingsbidrag hemma på fritiden eller så kan du fråga din lärare om ni får jobba med tävlingen i skolan. OBS! Du tävlar individuellt dvs. det är bara en person som kan vinna språkresan.

Vart skickar jag mitt tävlingsbidrag?

Tävlingsbidragen ska vara oss tillhanda senast måndag den 17 september. Mejla ditt bidrag (ditt videoklipp) och almälningsblanketten till tavling@stockholm.goethe.org

Tävlingsregler

Arrangörerna kan inte hållas ansvariga om tävlingen ställs in, senareläggs eller ändras på grund av oförutsedda händelser. Den tävlande måste ha gjort tävlingsbidraget på egen hand. Innehållet får inte uppfattas som stötande eller strida mot gällande yttrandefrihetslagstiftning eller upphovsrättsliga lagar. Vårdnadshavaren ansvarar för att dessa villkor uppfylls. Nätverket Språkdagen i Sverige förbehåller sig rätten att fritt använda, reproducera, anpassa, publicera och sprida tävlingsbidragen. Flera deltagare från samma klass eller skola får delta, men deltagarna tävlar individuellt. Deltagare under 18 år måste ha vårdnadshavarens tillstånd. Se anmälningsblankett.

Vinnaren utses av en jury bestående av representanter för Nätverket Språkdagen i Sverige och priset är en språkresa. Priset är personligt och resan kan inte överlåtas till någon annan. Juryns beslut går inte att överklaga.

Alla som deltar i tävlingen godkänner ovanstående regler.

Pris och prisutdelning

Första pris är en språkresa som inkluderar språkkurs, boende med hel/halvpension och flygresa. Fickpengar och resa till och från flygplatsen i Sverige ingår inte. Nätverket Språkdagen bjuder in förstapristagaren och lärare/vårdnadshavare till prisutdelningen som äger rum i samband med vårt språkcafé på Europahuset i Stockholm den 25 september.