Webbtävling

TÄVLING 2018: Skriv en sång om ett språk!

Tävlingen vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet. Den görs individuellt och första pris är en språkresa!

Tävlingen vänder sig till elever på högstadiet och gymnasiet. Den görs individuellt och första pris är en språkresa! Tävlingen går ut på att skriva en sångtext på något av följande språk: bulgariska, danska, esperanto, estniska, finska, franska, färöiska, georgiska, grekiska, iriska, isländska, italienska, jiddisch, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, meänkieli, nederländska, norska, polska, portugisiska, romska, rumänska, samiska, slovakiska, slovenska, spanska, svenskt teckenspråk, tjeckiska, tyska och ungerska.

Sångtexten ska uttrycka vad den tävlande gillar med just det språk hen har valt att skriva sångtexten på. Den tävlande kan välja att skapa en egen melodi eller använda en melodi som redan finns. Vänligen ange i så fall melodins titel och upphovsrättsinnehavare, så att nödvändiga tillstånd kan sökas vid eventuell vinst.

Den tävlande ska spela in ett videoklipp som är högst 90 sekunder långt, då hen sjunger sången. Det går också bra att lägga upp videon på exempelvis Youtube och skicka med länken i anmälningsmejlet. Den tävlande ska själv framföra sången men kan ta hjälp av andra för att t.ex. spela melodin eller filma. Det räcker emellertid med att använda sig av en inspelad melodi.

Den tävlande spelar in uppträdandet (enklast med sin mobiltelefon) och skickar som bifogad fil (eller som länk) till tavling@stockholm.goethe.org. Den tävlande behöver även fylla i den bifogade anmälningsblanketten, skriva under, scanna in och skicka med mejlet. Tävlingsbidragen ska vara oss tillhanda senast måndagen den 17 september. OBS! Man tävlar individuellt dvs. bara en person kan vinna språkresan.

Tävlingsregler

Arrangörerna kan inte hållas ansvariga om tävlingen ställs in, senareläggs eller ändras på grund av oförutsedda händelser. Den tävlande måste ha gjort tävlingsbidraget på egen hand. Innehållet får inte uppfattas som stötande eller strida mot gällande yttrandefrihetslagstiftning eller upphovsrättsliga lagar. Vårdnadshavaren ansvarar för att dessa villkor uppfylls. Nätverket Språkdagen i Sverige förbehåller sig rätten att fritt använda, reproducera, anpassa, publicera och sprida tävlingsbidragen. Flera deltagare från samma klass eller skola får delta, men deltagarna tävlar individuellt. Deltagare under 18 år måste ha vårdnadshavarens tillstånd. Se anmälningsblankett.

Vinnaren utses av en jury bestående av representanter för Nätverket Språkdagen i Sverige och priset är en språkresa. Priset är personligt och resan kan inte överlåtas till någon annan. Juryns beslut går inte att överklaga.

Alla som deltar i tävlingen godkänner ovanstående regler.

Pris och prisutdelning

Första pris är en språkresa som inkluderar språkkurs, boende med hel/halvpension och flygresa. Fickpengar och resa till och från flygplatsen i Sverige ingår inte. Nätverket Språkdagen bjuder in förstapristagaren och lärare/vårdnadshavare till prisutdelningen som äger rum i samband med vårt språkcafé på Europahuset i Stockholm den 25 september.