Kontakt

Goethe-Institut Schweden förmedlar tysk kultur, det tyska språket och en aktuell bild av Tyskland i hela Sverige. Våra kulturevenemang skapar en dialog mellan tysk, svensk och europeisk samtidskultur.

Vi har ett nära samarbete med dem som arbetar med tyska som främmande språk i Sverige. På så sätt verkar vi för en positiv inställning och ett intresse för att lära sig det tyska språket.

Goethe-Institut Schweden
Bryggargatan 12A
111 21 Stockholm
Tel. +46 8 4591200
Fax +46 8 4591215

Projektmedarbetare
Projektledning: Karin Thelemann
Koncept och innehåll: Viktor Englund, Sonja Leister
Kontaktperson: Rainer Fußgänger
Design: Hervé Pasquier, Les Creatives STHLM

Mail Symbolviktor.englund@stockholm.goethe.org
www.goethe.de/stockholm