Formulär

  • Formulär
Här kan du lämna in din text. Var god och ange ditt namn, din adress och din födelsedag och din mejladress.

Sista inlämningsdag: 18/3 2016

Till: Ich liebe tyska
Namn:*
Efternamn:*
Adress:*
Födelsedag:*
Mejladress:*
Vad heter din skola?
Vad heter din tysklärare?
Ditt tävlingsbidrag
(text på max. 100-200 ord):*
Tävlingsreglerna :* Jag har läst och förstått tävlingsreglerna.
Målsmans
medgivande:*
Jag samtycker härmed till att mitt barn deltar i tävlingen och att barnens namn, ålder och tävlingsbidrag publiceras på ichliebetyska.se om hon/han vinner.
* Obligatoriska uppgifter

ZU
SAM
MEN

Läs tyska tillsammans med dina kompisar.

VI KAN TYSKA

Se filmklipp med författaren Arne Dahl, sångaren Jaqee och många fler som har valt att läsa tyska.

SPELA

Vad vet du om Tyskland? Hur mycket tyska kan du redan? Spela!