Colm Breathnach

Is i gCorcaigh i 1961 a rugadh é. Ba as Cóbh, Co. Chorcaí dá athair, Seán. Ba chléireach i mBord Soláthair an Leictreachais é. Ba as Baile Nóra, Co. Chorcaí dá mháthair, Eithne. Bhí ceathrar buachaillí sa chlann, Colm an tríú duine acu. D'fhreastail sé ar Choláiste an Phiarsaigh, Gleann Maghair, Co. Chorcaí agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Bhain sé céim MA amach sa Ghaeilge le tráchtas ar shaothar an fhile Liam S. Gógan. Tar éis na hollscoile thug sé tréimhse ag obair ar Fhoclóir na Nua-Ghaeilge in Acadamh Ríoga na hÉireann sula ndeachaigh sé isteach sa Choiste Téarmaíochta sa Roinn Oideachais. Chaith sé aon bhliain déag ag obair mar théarmeolaí agus ansin ghlac sé le post i Rannóg an Aistriúcháin, Teach Laighean, sa bhliain 1997. Ó 1986 i leith tá cónaí air i Léim an Bhradáin, Co. Chill Dara.