Gisa Klönne


Född i 1964


Studier i germanistik och politik i Darmstadt och på University of Surrey (Guildford, GB), samt studier i engelska, germanistik och studier i teater, film och tv på Kölns universitet (Examen: Magister Artium)

Tidskriftsredaktör, chefredaktör för miljötidskriften BUNDmagazin, frilansande reporter på olika tidskrifter och tidningar, lärare för vuxenutbildning av journalister

2001 Romanen Stehblues Revisted vinner Short-Story-tävlingen i tidskriften "Journal für die Frau"

2006 Nominering för Friedrich-Glauser-Krimipreis med romanen Der Wald ist Schweigen som bästa debutroman

efter 2006 Talesman av författarförbundet DAS SYNDIKAT

2007 Medlem i Verband der Schriftsteller (VS), i Deutscher Journalistenverband (DJV) och i Journalistinnenbund (JB).

Gisa Klönne är bosatt i Köln.