Rolf Dieter Brinkmann: slovenski prevodi

Copyright LUD Šerpa
Copyright LUD Šerpa
Mrtev skunk: izbrane pesmi
(Ein toter Skunk, ausgewählte Gedichte)

LUD Šerpa, Ljubljana 2006
Izbor in prevod: Urška P. Černe
    Privatna pesem
    (Ein privates Gedicht)

    Literatura, Ljubljana 2005
    Prevod: Lučka Jenčič