Theodor W. Adorno: slovenski prevodi

Beležke o literaturi
Cankarjeva založba, Ljubljana 1999
Prevod: Mojca Savski et al.
Izvirnik: Noten zur Literatur
Prva izdaja 1958
Copyright Založba /*cf.
Copyright Založba /*cf.
Minima moralia: refleksije iz
poškodovanega življenja

Založba /*cf., Ljubljana 2007
Prevod: Seta Knop
Izvirnik: Minima Moralia: Reflexionen
aus dem beschädigten Leben
Prva izdaja 1951