Hans-Georg Gadamer: biografija

Filozofsko mišljenje sestoji samo v tem, da to kar vsi vedo povzdignemo na višjo stopnjo zavesti.
Hans-Georg Gadamer

  • Rodil se je 11. februarja 1900 v Marburgu v družini profesorja farmacevtske kemije.
  • 1918 je maturiral, potem je študiral filozofijo, germanistiko, zgodovino in umetnostno zgodovino v Breslauu, Marburgu, Münchnu in Freiburgu, od 1924 pa tudi klasično filologijo.
  • 1922 je doktoriral v Marburgu pri Paulu Natorpu.
  • 1929 se je habilitiral pri Martinu Heideggerju z delom Platons dialektische Ethik (Platonova dialektična etika).
  • 1937 je postal izredni profesor v Marburgu, 1939 je bil profesor v Leipzigu in od 1947 dalje v Frankfurtu na Majni. Dve leti kasneje je sprejel povabilo v Heidelberg na stolico, ki je, ko so Karla Jaspersa odpoklicali nacisti, ostala nezasedena. Tam je poučeval vse do svoje upokojitve leta 1968.
  • 1953 je ustanovil Philosophische Rundschau (Filozofske razglede).
  • 13. marca 2002 je umrl v Heidelbergu.