Hans-Georg Gadamer: slovenski prevodi

Copyright Nova revija
Copyright Nova revija
Dediščina Evrope
Nova revija, Ljubljana 2007
Prevod: Samo Krušič
Izvirnik: Das Erbe Europas
Suhrkamp, Frankfurt na Majni 1989
  Copyright LUD Literatura
  Copyright LUD Literatura
  Resnica in metoda
  Literatura, Ljubljana 2001
  Prevod: Tomo Virk
  Izvirnik: Wahrheit und Methode
  Prva izdaja 1960
   Platon in pesniki: razprava
   Hyperion, Koper 2001
   Prevod: Vitko Kogoj
   Izvirnik: Plato und die Dichter
   Prva izdaja 1934
   Izbrani spisi
   Nova revija, Ljubljana 1999
   Prevod: Martin Benedikt et al.