Georg W. F. Hegel: biografija

Da bi lahko še kaj rekla o nauku kakšen bi moral biti svet, pride filozofija tako ali tako vedno prepozno.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Osnove filozofije prava

  • Rodil se je 27. avgusta 1770 v Stuttgartu kot najstarejši sin stare družine teologov in uradnikov.
  • Od 1788 je bil vojvodov štipendist konvikta v Tübingenu, v tem času je sklenil tesno prijateljstvo s Friedrichom Hölderlinom in Schellingom.
  • 1790 oz. 1793 je končal študij filozofije in teologije.
  • 1793‒96 je bil hišni učitelj v Bernu in 1797‒1800 v Frankfurt na Majni. Od 1801 je  poučeval na univerzi v Jeni.
  • S Schellingom sta izdajala Kritisches Journal der Philosophie (Kritični časopis za filozofijo).
  • 1807 je moral zaradi vojne zapustiti Jeno. Prevzel je urednikovanje Bamberger Zeitung (Bamberškega lista). Od 1808 je bil ravnatelj gimnazije svetega Egidija v Nürnbergu.
  • 1818 je nasledil Fichteja na Univerzi Berlin.
  • 1826 je ustanovil Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik (Letopise za znanstveno kritiko).
  • 1830 je postal rektor berlinske univerze.
  • 14. novembra 1831 je umrl v Berlinu.