Max Horkheimer: slovenski prevodi

Copyright Studia humanitatis
Copyright Studia humanitatis
Dialektika razsvetljenstva
Studia humanitatis, Ljubljana 2002
Prevod: Seta Knop et al.
Izvirnik: Dialektik der Aufklärung
(skupaj s Theodorjem W. Adornom)
Querido Verlag, Amsterdam 1947