Gottfried Wilhelm Leibniz: biografija

Filozofu ni treba vsega zmeraj jemati resno.
Gottfried Wilhelm Leibniz

 • Rodil se je 1. julija 1646 v Leipzigu.
 • 1661‒66 je študiral filozofijo in pravo v Leipzigu in Jeni.
 • 1664 je postal magister filozofije.
 • 1667 je doktoriral na pravu v Altdorfu, saj v Leipzigu ni bil prepuščen k doktoratu, ker je bil premlad. Profesuro, ki mu je bila v Altdorfu ponujena, je odklonil. Tako se je podal v Nürnberg, kjer se je začel zanimati za alkemijo in tajno združbo rosenkreuzerjev. Potem je odšel v  Frankfurt na Majni, kjer je bival pod patronatom diplomata in učenjaka Johanna Christiana von Boineburga.
 • 1670 je vstopil v službo volilnega kneza iz Mainza kot svetnik na revizijskem sodišču.
 • Med 1672 in 1676 bil diplomatski predstavnik v Parizu, kjer se je zaradi »matematičnih učnih let« med drugim srečeval z A. Arnauldom, C. Huygensom in N. Malebranchem. Vzpostavil pa je tudi kontakte s pariško Académie des sciences, kateri je 1675 predstavil računski stroj.
 • Aprila 1673 je bil imenovan za člana Royal Society v Londonu.
 • 1676 mu je vojvoda Johann Friedrich Hannoverski ponudil mesto dvornega svetnika in bibliotekarja. Na poti tja je v Amsterdamu srečal Spinozo.
 • V Hannovru je služil trem vojvodam vse do svoje smrti. Zadnji med njimi, Georg Ludwig je 1714 postal angleški kralj. Leibnizova uradna naloga je bila, da napiše zgodovino hiše Braunschweig, s poudarki na njenih dinastičnih in političnih pravicah. Raziskave so ga pripeljale vse do leta 1005.
 • 1691 je pričel voditi knjižnico v Wolfenbüttlu.
 • 1696 je bil imenovan za tajnega sodnega svetnika.
 • 1700 je ustanovil zvezo Wissenschaften in Berlin (Znanosti v Berlinu), s podporo kraljice Sofie Charlotte, katere predsednik je bil do smrti.
 • 1713 je bil imenovan za cesarskega dvornega svetnika na Dunaju.
 • V starosti 70 let je skoraj neopaženo umrl 14. novembra 1716 v Hannovru. Edini nekrolog so pripravili na Académie des sciences v Parizu. 13. novembra 1717 je tajnik Pariške akademije Bernard de Fontenelle imel znamenito hvalnico Leibnizu.