Niklas Luhmann: slovenski prevodi

Copyright Krtina
Copyright Krtina
Ljubezen kot strast: h kodiranju intimnosti
Krtina, Ljubljana 2011
Prevod: Jurij Simoniti
Izvirnik: Liebe als Passion: zur Codierung
von Intimität
Suhrkamp, Frankfurt am Main 2010