Carl Schmitt: slovenski prevodi

Tri razprave
Študentska organizacija Univerze, Ljubljana 1994
Prevod: Vlasta Jalušič in Mojca Savski
Dela: Duhovnozgodovinski položaj današnjega parlamentarizma, Pojem političnega,
O treh vrstah pravoznanskega mišljenja