Peter Sloterdijk: slovenski prevodi

Navidezna smrt v mišljenju: o filozofiji
in znanosti kot vaji

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012
Prevod: Štefan Vevar
Izvirnik: Scheintod im Denken: von Philosophie
und Wissenschaft als Übung
Suhrkamp, Berlin 2010
Copyright Študentska založba
Copyright Študentska založba
Srd in čas: politično-psihološki poskus
Študentska založba, Ljubljana 2009
Prevod: Slavo Šerc
Izvirnik: Zorn und Zeit: politisch-psychologischer Versuch
Suhrkamp, Frankfurt na Majni 2006
  Evrotaoizem: h kritiki politične kinetike
  Cankarjeva založba, Ljubljana 2000
  Prevod: Slavo Šerc
  Izvirnik: Eurotaoismus: zur Kritik der
  politischen Kinetik
  Suhrkamp, Frankfurt am Main 1989
  Copyright Društvo Apokalipsa
  Copyright Društvo Apokalipsa
  Prihajati k svetu - prihajati k jeziku
  Društvo Apokalipsa, Ljubljana 2000
  Prevod: Amalija Maček in Martina Soldo
  Izvirnik: Zur Welt kommen - Zur Sprache kommen
  Suhrkamp, Frankfurt am Main 1988
   Copyright Študentska založba
   Copyright Študentska založba
   Kritika ciničnega uma
   Študentska založba, Ljubljana 2003
   Prevod: Slavo Šerc
   Izvirnik: Kritik der zynischen Vernunft
   Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987