Rudolf Steiner: biografija

 • Rodil se je 27. februarja 1861 v Kraljevcu (danes Hrvaška) in odraščal v preprostih, podeželskih razmerah in bil deležen strpne vzgoje.
 • Od 1887 je na Fakulteti za tehniko na Dunaju študiral matematiko, naravoslovje, filozofijo, književnost in zgodovino.
 • 1891 je doktoriral na Univerzi Rostock z nalogo Die Grundfrage der Erkenntnistheorie (Osnovno vprašanje spoznavne teorije), ki je bila kasneje nekoliko razširjena izdana pod naslovom Wahrheit und Wissenschaft (Resnica in znanost).
 • Med 1890 in 1897 je bil sodelavec Goethejevega in Schillerjevega arhiva v Weimarju. V Izdaji nadvojvodinje Sophie Saške (danes poznani kot Weimarska izdaja) je zbral Goethejeve naravoslovne spise.
 • V weimarskem času je nastalo veliko filozofskih in filozofsko-zgodovinskih spisov, med njimi tudi Philosophie der Freiheit (Filozofija svobode) iz 1894, ki ga večinoma štejejo za njegovo glavno delo
 • Med 1897 in 1900 je bil izdajatelj revije Magazin für Literatur v Berlinu.
 • Od 1899 do 1904 je poučeval na šoli za delavce v Berlinu.
 • 1901 je začel predavati, najprej znotraj Teozofskega združenja, s katerim se je razšel 1913 in skupaj s privrženci ustanovil Antropozofsko združenje, kjer je s predavanji nadaljeval. Njegovo obsežno delo se opira prav na stenografske zapiske s teh predavanj.
 • 1914 se je poročil s sodelavko Marie von Sievers.
 • Od 1914 do 1922 je v Dornachu pri Baslu zgradil Center Antropozofskega združenja (Goetheanum). Načrte za center je narisal sam. Lesena zgradba je 1922 pogorela in zrisal je drugi, večji Goetheanum, ki je bil postavljen 1928.
 • 1919 je objavil Dreigliederung des sozialen Organismus (Tridelnost socialnega organizma). Zatem je pričel razvijati waldorfsko pedagogiko. Prva »svobodna waldorfska šola« je bila ustanovljena v Stuttgartu.
 • 1923 je ustanovil Splošno antropozofsko združenje in znotraj njega Svobodno fakulteto za družboslovje.
 • Umrl je 30. marca 1925 v Dornachu pri Baslu.