Hans Magnus Enzensberger: slovenski prevodi

Most je vzdignjen. Matematika na drugem bregu kulture
Obzornik za matematiko in fiziko, 2000
Prevod: Janko Moder
Izvirnik: Zugbrücke außer Betrieb: Die Mathematik
im Jenseits der Kultur
Natick, Mass., Peters, 1999
Številski hudiček: knjiga za vse, ki jim je
matematika trn v peti

Učila, Tržič 2000
Prevod: Irena Madric
Izvirnik: Der Zahlenteufel: ein Kopfkissenbuch
für alle, die Angst vor der Mathematik haben
Hanser, München 1998
Digitalni evangelij: preroki, uporabniki in zaničevalci
Nova revija, Ljubljana 2003
Prevod: Vital Klabus
Izvirnik: Das digitale Evangelium.
Propheten, Nutznießer, Verächter
Stutton Verlag, Erfurt 2000
Copyright Mladinska knjiga
Copyright Mladinska knjiga
Ode in svarila
Mladinska knjiga, Ljubljana 2006
Izbor in prevod: Niko Grafenauer
  Hči zraka: igra; po španskem izvirniku Calderóna de la Barce
  Slovensko stalno gledališče, Trst 2008
  Prevod: Mojca Kranjc
  Izvirnik: Die Tochter der Luft: ein Schauspiel;
  nach dem Spanischen des Calderón de la Barca
  Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992
  Izbrana dela
  Hiša knjig, Založba KMŠ, Maribor 2012
  Prevod: Alfred Leskovec