Durs Grünbein: slovenski prevodi

Copyright Študentska založba
Copyright Študentska založba
Pregibi in pasti: izbrane pesmi
Študentska založba, Ljubljana 2009
Izbor in prevod: Urška P. Černe in
Aleš Šteger
  Tranzit Berlin
  Nova revija, Ljubljana 2008
  Prevod: Alfred Leskovec
  Izvirnik: Transit Berlin (1992)
  Med antiko in X
  Literatura, Ljubljana 2002
  Izbor in prevod: Urška P. Černe
  Pesmi
  Literatura, Ljubljana 2002
  Izbor in prevod: Urška P. Černe