กิจกรรม

กิจกรรม

ในส่วนนี้คุณจะได้พบกับแหล่งข้อมูลสาหรับอาจารย์และผู้ปกครองซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ แหล่งข้อมูลนี้ประกอบด้วยเกมและกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ซึ่งสามารถใช้ทากิจกรรมได้ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมภาพยนตร์ในเทศกาลฯเพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจเนื้อหาภาพยนตร์เพิ่มขึ้น.

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมจะยังคงอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นี้แม้จะเลยช่วงเทศกาลฯไปแล้ว เราคาดหวังที่จะสร้างส่วนหน้ากิจกรรมนี้ขึ้นใหม่ทุกปี โปรดเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกเพื่อเรียนรู้ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆเกี่ยวกับหัวข้อความรู้ต่างๆ.

  Full Proof - Domes

  Download Symbol Building a Gumdrop Dome
  (PDF, 770 KB)
  Download SymbolHow Strong is an Eggshell? (PDF, 1244 KB)
  Download SymbolSuper Tower (PDF, 743 KB)
  Download SymbolSweet Dome (PDF, 768 KB)
  K for Knowledge - Sugar in Numbers

  Download SymbolSugar in Numbers (PDF, 749 KB)
  Download SymbolSweet Color Density (PDF, 740 KB)
  Download SymbolSweet Color Density (PDF, 855 KB)
  Download SymbolSugar in Numbers Again (PDF, 732 KB)
  Download SymbolSugar Water Density (PDF, 740 KB)
  Erde an Zukunft – Holographie: Genuine 3D vision

  Download Symbol3D Glasses
  (PDF, 1282 KB)
  House of Little Scientists: Cola

  Download SymbolHow much CO2 in Cola
  (PDF, 797 KB)
  Download SymbolSuper Fizzy Cola (PDF, 752 KB)
  Download SymbolBalloons (PDF, 731 KB)
  Download SymbolPepsi and Mentos Battle (PDF, 747 KB)
  Download SymbolPepsi and Mentos (PDF, 731 KB)
  Download SymbolVolcano (PDF, 735 KB)
  Sendung mit der Maus – Wie wird der Hubschrauber gesteuert?

  Download SymbolHelicopter (PDF, 822 KB)
  Messy Goes to Okido

  Download SymbolMake a Battery with Salt Water (PDF, 958 KB)
  Download SymbolElectric Circuit (PDF, 724 KB)
  Download SymbolHow to Build Your Own Circuit? (PDF, 765 KB)
  Download SymbolSnap Circuits (PDF, 812 KB)
  Download SymbolSquishy Circuits (PDF, 741 KB)
  The Great Math Mystery

  Download SymbolBirth Date Guessing (PDF, 792 KB)
  Download SymbolTangram (PDF, 984 KB)
  The Origami Code – Scientist Uncover the Power of Folding

  Download SymbolHow many Folds? (PDF, 142 KB)
  Checker Tobi – Paper

  Download SymbolPaper Mache (PDF, 50 MB)
  Download SymbolMaking Marbled Paper (PDF, 734 KB)
  Download SymbolFish Paper (PDF, 1.9 MB)
  Download SymbolPaper Challenge (PDF, 738 KB)
  Download SymbolPaper Recycling (PDF, 737 KB)
  House of Little Scientists: Soil

  Download SymbolArts from Soil (PDF, 744 KB)
  The Sciences of Super Heroes

  Download SymbolUnburnable Paper (PDF, 6.5 MB)
  Checker Tobi – The Rubber-Check

  Download SymbolBalloon on a Stick (PDF, 736 KB)
  Download SymbolHarmonica (PDF, 1.4 MB)
  BioLogic

  Download SymbolBiopigments (PDF, 1 MB)
  Checker Tobi - The Sand Check

  Download SymbolDIY Sand (PDF, 732 KB)
  Nine-and-a-half: spinning a web- fascination on eight legs

  Download SymbolGazing at my Stars (PDF, 808 KB)
  Download SymbolPaper Spider Web (PDF, 739 KB)
  Download SymbolSpider Ring (PDF, 733 KB)
  Show with the mouse- synthetic materials from grass

  Download SymbolGrass Hair (PDF, 1 MB)
  Download SymbolGrass Head (PDF, 733 KB)
  Download SymbolHow to Recycle Plastic at Home? (PDF, 739 KB)
  Download SymbolGrass Head (PDF, 733 KB)
  Pumice- A very special material

  Download SymbolStone Art (PDF, 730 KB)

   Science Film Festival Experiments with Joachim Hecker

   • Science Film Festival Experiments - Episode 1 - Shrinking Mugs
    Shrinking Mugs
    Episode 1
   • Science Film Festival Experiments - Episode 2 - Sparklers Burn Underwater
    Sparklers Burn Underwater
    Episode 2
   • Science Film Festival Experiments - Episode 3 - Mickey Mouse Voice
    Mickey Mouse Voice
    Episode 3
   • Science Film Festival Experiments - Episode 4 - Cooking Styrofoam
    Cooking Styrofoam
    Episode 4
   • Science Film Festival Experiments - Episode 5 - Microwave Fun
    Microwave Fun
    Episode 5
   • Science Film Festival Experiments - Episode 6 - Oxyhydrogen Explosion
    Oxyhydrogen Explosion
    Episode 6
   • Science Film Festival Experiments - Episode 7 - Bottle Divers & Hydraulics & Pneumatics
    Bottle Divers & Hydraulics & Pneumatics
    Episode 7
   • Science Film Festival Experiments - Episode 8 - Paper Cooking Pot
    Paper Cooking Pot
    Episode 8
   • Science Film Festival Experiments - Episode 9 - Bimetal Made of Paper
    Bimetal Made of Paper
    Episode 9
   • Science Film Festival Experiments - Episode 10 - Burning a Coin
    Burning a Coin
    Episode 10