อสไตน์ – ผู้ไม่เคยหยุดตั้งคำถาม

ในปี พ.ศ. 2548 งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้ริเริ่มจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยสถาบันเกอเธ่และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ธีมของการจัดงานในปีแรกคือ "ไอสไตน์ – ผู้ไม่เคยหยุดตั้งคำถาม" มีผู้เข้าชมเทศกาลฯมากกว่า 5,000 คนในเขตกรุงเทพมหานคร