2006

2006

Vào năm 2006, Liên hoan Phim Khoa học tập trung vào chủ đề "Các-bon 60 và Công nghệ Nano" nhằm tỏ lòng trân trọng với Lễ kỷ niệm lần thứ 60 sự kiện Đức vua Bhumibol Adulyadej lên ngôi. Sự kiện này được phối hợp tổ chức với những địa điểm khác tại Băng-cốc như Bảo tàng Khoa học Quốc gia Thái Lan, và đã thu hút được 11.000 người tham dự.