2550

ในปี พ.ศ. 2550 เริ่มจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สัญจรโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการสัญจรจัดงานในห้าจังหวัด ธีมของงานเทศกาลฯในปีนี้คือ "ไบโอนิก – เอฟเฟกของดอกบัว " มีผู้เข้าชมเทศกาลฯถึง 44,000 คน ทำให้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์นี้กลายเป็นเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯ