2551

ในปี พ.ศ. 2551 งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ขยายโอกาสไปสู่ 20 จังหวัดในประเทศไทยและมีผู้เข้าชมถึง 88,000 คน รูปแบบงานในปีนี้นำเสนอเรื่องในวงกว้างทางวิทยาศาสตร์ ธีมของงานเทศกาลฯในปีนี้คือ "วิทยาศาสตร์ สาระบันเทิง” และเทศกาลฯได้ปรับกลยุทธ์มุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจในงานเทศกาลซึ่งพบว่าส่วนมากจะเป็นนักเรียนและนักศึกษา