2552

ในปี พ.ศ. 2552 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้เริ่มขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน คือกัมพูชา และเพื่อระลึกถึงการครบรอบ 400 ปีของกล้องโทรทรรศน์เช่นเดียวกับการฉลองความสัมพันธ์ไทย-ยุโรป ทำให้ธีมของการจัดงานในปีนี้คือ "ดาราศาสตร์และอวกาศ" ในปีแรกของการจัดงานเทศกาลฯในประเทศกัมพูชาได้มีผู้เข้าชมถึง 5,500 คน และประเทศไทยก็มีจำนวนผู้ชมที่เพิ่มมากขึ้นถึง 112,000 คน