2009

2009

Vào năm 2009, Liên hoan Phim Khoa học đã bắt đầu được khu vực hóa tới các nước láng giềng mà mở đầu là Cam-pu-chia. Nhằm kỷ niệm 400 năm ngày ra đời của kính thiên văn và quan hệ Thái Lan - Châu Âu, chủ đề năm nay là "Thiên văn học và Vũ trụ". Sự kiện đã thu hút được 5.500 người tham dự năm đầu tiên tại Cam-pu-chia và 112.000 người tại Thái Lan.