2554

ในปี พ.ศ. 2554 เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้ขยายไปถึงประเทศเวียดนามและมาเลเซีย ธีมของการจัดงานในปีนี้คือ "ป่า" มีผู้เข้าชมทั้งหมดในประเทศที่เข้าร่วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึง 240,000 คน