2012

2012

Vào năm 2012, Liên hoan Phim Khoa học đã hoàn thành quá trình khu vực hóa tại Đông Nam Á với việc tổ chức tại Mianma và Lào, mở rộng liên hoan tới 8 quốc gia. Chủ đề là "Nước" và sự kiện thu hút được 370.000 người tham dự trong khu vực, khiến nó trở thành sự kiện phim khoa học có nhiều người tham dự nhất thế giới.