หัวข้องานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปีพ.ศ. 2556 คือ พลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ผู้จัดเทศกาลฯได้ต่อยอดเรื่องราวด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้งในหัวข้อ พลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน เราต่างรอคอยเพื่อที่จะรับรู้ร่วมกันว่าจะมีวิธีการนำเสนอด้วยข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านสื่อภาพยนตร์อย่างไรในเรื่องที่จะช่วยปกป้องทรัพยากรและผลประโยชน์ที่เราทุกคนจะได้รับจากพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันสู่ อนาคตได้ และทำไมยุคแห่งอารยะนี้เราต่างกำลังเผชิญอยู่กับความท้าทายในเรื่องนี้อย่างยิ่งยวดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของศตวรรษนี้ พลังงานชนิดใดบ้างที่เราต้องการจะนำมาใช้ในอนาคตและมีเรื่องราวที่ท้าทายใด บ้างกำลังรอให้เราเผชิญและแก้ไขอยู่ในอีกรอบทศวรรษที่กำลังจะมาถึง สิ่งเหล่านี้คือคำถามพื้นฐานที่เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ของเราจะพาทุกท่าน ไปหาคำตอบร่วมกัน ความคิดในเรื่องของการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนเพื่อตอบสนองความต้องการของเรา นั้นยังมีอยู่จำกัดและบางครั้งก็ถูกเพิกเฉยทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค สิ่งที่เราเลือกที่จะทำในวันนี้นั้นจะส่งผลกระทบต่อคนในรุ่นต่อไปอย่างหลีก เลี่ยงไม่ได้

ทั้งค่าใช้จ่ายและพลังงานที่มีอยู่ขณะนี้ต่างส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเรา การผลิตในภาคเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสมดุลของธรรมชาติ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์จะพาท่านร่วมกัน อภิปราย กระตุ้นส่งเสริม และนำเรื่องราวที่สำคัญนี้ไปสู่ประชากรรุ่นต่อไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและให้ข้อมูลด้านพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผ่านสื่อภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่มีผู้สนใจส่งภาพยนตร์เข้าร่วมประกวดในเทศกาลฯจากทั่วทุกมุมโลก