2013

Chủ đề Liên hoan Phim Khoa học 2013 – Năng lượng và Phát triển bền vững

Liên hoan Phim Khoa học năm nay tiếp tục với chuỗi chủ đề về biến đổi khí hậu và sẽ đi sâu vào lĩnh vực then chốt – năng lượng và phát triển bền vững. Khán giả sẽ được tìm hiểu những giải pháp mà khoa học công nghệ có thể đem lại để bảo tồn nguồn tài nguyên và những lợi ích hiện tại cho các thế hệ tương lai, cũng như những lý do khiến nền văn minh nhân loại của thế kỷ 21 có thể phải đối diện với thách thức chung lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Trong tương lai, chúng ta muốn sử dụng những loại năng lượng gì? Những thách thức nào đang chờ đợi chúng ta ở những thập kỷ tới đây? Đó là một vài trong số những câu hỏi mang tính chất căn bản mà Liên hoan muốn đưa ra cho chủ đề năm nay. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần suy nghĩ nghiêm túc về sự phát triển bền vững, đặc biệt và trước hết trong việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến các thế hệ mai sau.

Chi phí và mức độ sẵn có của năng lượng có tác động đáng kể đến chất lượng sống của mỗi chúng ta, đến năng suất của mỗi nền kinh tế, đến mối quan hệ giữa các quốc gia, và đến sự cân bằng của môi trường thiên nhiên. Liên hoan Phim Khoa học mong muốn góp một tiếng nói trong cuộc tranh luận có ý nghĩa sống còn, qua đó khuyến khích thế hệ công dân và lãnh đạo kế tiếp tích cực tham gia vào chủ đề trọng yếu này, nhờ những thông tin và nguồn cảm hứng từ những bộ phim và chương trình liên quan từ khắp nơi trên thế giới.