ปี 2557 – เทคโนโลยีแห่งอนาคต

You need Flashplayer to be able to watch this video.

ในปี 2557นี้ เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ต้องการมุ่งไปสู่อนาคตด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีที่จะกำหนดทิศทางโลกของเราในอนาคต การค้นพบทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีกำลังพัฒนารุดหน้าด้วยความเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน สื่อต้องเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆเพื่อตามโลกของวิทยาศาสตร์ให้ทัน อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ, นาโนเทค, ชีวสังเคราะห์, กราฟีน, เชื้อเพลิงสาหร่าย, ควอนตัมคอมพิวเตอร์ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเคยเป็นเพียงศัพท์ที่ใช้กันในวงการของนักวิจัยแต่กลับกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และโลกของเราในปัจจุบัน

ในช่วงเวลาที่โลกพัฒนาก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องท้าทายอย่างมากที่เราจะตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทัน ความก้าวหน้านี้มีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเรา จะพาพวกเราไปที่ไหน และจะส่งผลอะไรในทางลบกับชีวิตของเราหรือไม่ เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ากับโลกของเราในระยะเวลาอีกสิบปีข้างหน้าและต่อๆไป เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์มีความตั้งใจในการพาทุกท่านไปสำรวจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในสาขาที่หลากหลายของวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จากทั่วทุกมุมโลก ร่วมด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นในเทศกาลฯทั่วโลก