เกี่ยวกับเทศกาลฯ

หัวข้อของปี 2561

การปฏิวัติทางอาหาร

เมื่อเราคิดถึงภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม เรามักจะนึกภาพรถยนต์และเมืองที่ขยายตัว ไม่ใช่อาหารบนโต๊ะของเรา แต่ความจริงก็คือ ความต้องการอาหารของเรา ก่อให้เกิดอันตรายที่ใหญ่ที่สุดต่อโลก เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ 2018 จะเป็นสำรวจประเด็นเกี่ยวกับโภชนาการและตอบสนองความต้องการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักของศตวรรษนี้

การเกษตรเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในภาวะโลกร้อน ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถบรรทุก รถประจำทาง รถไฟ และเครื่องบินรวมกัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกมาจากโคและนาข้าว ไนตรัสออกไซด์จากทุ่งนา และคาร์บอนไดออกไซด์จากการตัดป่าฝนเพื่อปลูกพืชผลหรือเลี้ยงปศุสัตว์ การทำฟาร์มเป็นผู้ใช้น้ำที่มีค่าที่สุดของเรา และเป็นผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ที่สุดเนื่องจากการไหลบ่าจากปุ๋ยและมูลสัตว์มารบกวนทะเลสาบน้ำเค็ม แม่น้ำ และระบบนิเวศชายฝั่งที่เปราะบางทั่วโลก การเกษตรยังเร่งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะที่เราได้เคลียร์พื้นที่ทุ่งหญ้าและป่าไม้สำหรับฟาร์มแล้ว เราก็สูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญด้วย ทำให้การเกษตรเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญพันธุ์สัตว์ป่า

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเกษตรเป็นเรื่องใหญ่ และจะยิ่งกดดันมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเราพยายามตอบสนองความต้องการอาหารทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น เราอาจจะมีประชากรกว่าสองพันล้านคนในโลกที่ต้องเลี้ยงดู และอีกกว่า 9 พันล้านคนภายใน 50 ปี แต่การเติบโตของประชากรที่แท้จริงไม่ได้เป็นเหตุผลเดียวที่เราต้องการอาหารมากขึ้น การแพร่กระจายของความเจริญรุ่งเรืองทั่วโลก กำลังผลักดันความต้องการอาหารสูงขึ้นด้วย หากแนวโน้มเหล่านี้ยังคงมีอยู่ต่อไป เราจะต้องผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2594

  The Festival
  Countries and Programme
  Awards

   เทศกาลฯ

   เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ริเริ่มขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ในปีพ.ศ. 2548 เป็นการผนวกการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการสร้างความบันเทิงในการเรียนรู้ให้ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรในประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่องราวของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ให้แก่ผู้คนในประเทศนั้นๆ ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในเทศกาลฯจะนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่เข้าใจง่ายและมีความเพลิดเพลินในการรับชมซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถให้ความบันเทิงได้โดยผ่านรูปแบบสื่อภาพและเสียง เทศกาลฯได้เติบโตขึ้นขึ้นเป็นต้นมากแต่ครั้งแรกที่เริ่มจัดขึ้น ในปัจจุบันเทศกาลฯได้กลายเป็นเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯ โดยในปีพ.ศ.2558 มีจำนวนผู้เข้าชมมากถึง 750,000 คน จาก 16 ประเทศทั่วโลกคน

   ด้วยความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศที่มาจากสาขาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมผนวกกับการสนับสนุนของผู้ผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ในระดับนานาชาติ โครงสร้างการจัดการที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดการเผยแพร่และเข้าถึงความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น นอกจากนี้แนวทางการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกผ่านสื่อต่างๆ ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯนั้นไม่หวังผลกำไรใดใดทั้งสิ้น จัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะกำหนดฉายภาพยนตร์ที่ใดบ้าง ภาพยนตร์ทุกเรื่องพากย์เป็นภาษาประจำชาติของประเทศภาคีที่ร่วมจัดเพื่อที่จะให้ผู้ชมทุกท่านได้รับอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์และรับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

   Themes of the last years

   Image Map