เกี่ยวกับเทศกาลฯ

หัวข้อปี พ.ศ.2560

ANTHROPOCENE -
WELCOME TO THE HUMAN AGE

ขอต้อนรับสู่ยุคของมนุษยโลก ผู้คิดค้นการเกษตร การค้า การขนส่ง และอุตสาหกรรม มนุษย์ได้ใช้และบริโภคสรรพสิ่งบนโลกพร้อมกับเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของเราจนแทบไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะจากการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งสร้างรอยจารึกถาวรดุจลายเซ็นจากน้ำมือมนุษย์ถึงสิ่งที่ได้กระทำลงไปทั่วผืนดินและผืนสมุทร

วันนี้ การดำรงอยู่ของมนุษย์ได้ทิ้งร่องรอยกระจัดกระจายไว้ทั่วโลก ผู้คนหลายฝ่าย เช่น นักวิทยาศาสตร์ ผู้กำหนดนโยบาย และผู้คนในสังคม กำลังพิจารณาว่าความเปลี่ยนแปลงบนโลกที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์นั้น ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดในทางธรณีวิทยาในระยะยาว ด้วยหลักฐานบางอย่างที่พบได้อย่างเช่นในชั้นหิน นอกจากนี้หลายฝ่ายต่างก็ถกกันอีกว่าในทางธรณีวิทยาแล้ว มนุษย์อาศัยอยู่ในยุคใหม่ที่เรียกว่าแอนโทรโปซีนจริงหรือไม่ และตั้งแต่เมื่อไร

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปีพ.ศ. 2560 จะสำรวจอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของมนุษยชาติผ่านภาพยนตร์ที่คัดสรรแล้วจากหัวข้อต่างๆ เช่น กลายเป็นเมือง, การเคลื่อนไหว, ธรรมชาติ, วิวัฒนาการ, อาหาร, และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร

  The Festival
  Countries and Programme
  Awards

   เทศกาลฯ

   เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ริเริ่มขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ในปีพ.ศ. 2548 เป็นการผนวกการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการสร้างความบันเทิงในการเรียนรู้ให้ผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรในประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่องราวของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ให้แก่ผู้คนในประเทศนั้นๆ ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในเทศกาลฯจะนำเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่เข้าใจง่ายและมีความเพลิดเพลินในการรับชมซึ่งเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถให้ความบันเทิงได้โดยผ่านรูปแบบสื่อภาพและเสียง เทศกาลฯได้เติบโตขึ้นขึ้นเป็นต้นมากแต่ครั้งแรกที่เริ่มจัดขึ้น ในปัจจุบันเทศกาลฯได้กลายเป็นเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของจำนวนผู้เข้าชมเทศกาลฯ โดยในปีพ.ศ.2558 มีจำนวนผู้เข้าชมมากถึง 750,000 คน จาก 16 ประเทศทั่วโลกคน

   ด้วยความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในประเทศและต่างประเทศที่มาจากสาขาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมผนวกกับการสนับสนุนของผู้ผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ในระดับนานาชาติ โครงสร้างการจัดการที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดการเผยแพร่และเข้าถึงความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น นอกจากนี้แนวทางการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกผ่านสื่อต่างๆ ภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลฯนั้นไม่หวังผลกำไรใดใดทั้งสิ้น จัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศจะกำหนดฉายภาพยนตร์ที่ใดบ้าง ภาพยนตร์ทุกเรื่องพากย์เป็นภาษาประจำชาติของประเทศภาคีที่ร่วมจัดเพื่อที่จะให้ผู้ชมทุกท่านได้รับอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์และรับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง

   Themes of the last years

   Image Map