Jordan 6th Edition

8.10.–18.12.

In its fifth year in Jordan, the Science Film Festival 2017 is realized in partnership with the Children’s Museum Jordan, Abdul Hameed Shoman Foundation and Relief International Jordan. It offers two film programs for both families and school groups, at the premises of the Children’s Museum Jordan and Abdul Hameed Shoman Foundation in Amman and through their mobile projects in Madaba, Jerash, Irbid, Al Karak, Ajloun, and Balqa. In addition, a program will be realized at Relief International Jordan’s social innovation labs in Syrian refugee camps.

The Science Film Festival 2017’s main program runs from October 8th till October 16th at the Children’s Museum Jordan, and from the October 12th till November 9th at Abdul Hameed Shoman Foundation.

It presents an international selection of 10 films dedicated to a wide range of important scientific questions, and focused on the 2017 theme “Anthropocene- Welcome to the Human Age”. Parallel to the film screenings, experiments, hands-on activities, and games are offered to explain and re-enact the scientific correlations.

In addition to the main program, activities will take place at the Syrian refugee camps - Azraq and Zaatari - from October 8th till December 18th at Relief International Jordan’s social innovation labs. These activities are realized in partnership with the Children’s Museum Jordan and include film screenings and interactive science activities for Syrian youth and young adults living in camp settings.

Jordan

  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   Full Proof – Muối

   Primary School (9-11)
   Tiếp ...

   Neuro ... What?en

   Secondary School (12 - 16)
   Tiếp ...

   Sinh thái học & Môi trường

    Treasures of the Earth – Gemsen

    Secondary School (12 - 16)
    Tiếp ...

    Khoa học Tự nhiên, Khoa học Đời sống & Công nghệ

     Khung xương và Cobot

     Secondary School (12 - 16)
     Tiếp ...

     Văn hóa & Lịch sử


      Non-Verbal & Science Shorts

       Drone in Greenlanden

       Secondary School (12 - 16)
       Tiếp ...

       AI CẬP, JORDAN, LÃNH THỔ PALESTIN, SUDAN VÀ Ả RẬP XÊ ÚT

       Giám khảo


       Ayman Elsayed
       Ayman Elsayed có một bằng cử nhân Điện máy và Truyền thông, khoa Xây dựng, Đại học Alexandria ...

       more

       Dr. Osama Rayis

       Dr. Osama Rayis
       Osama Rayis là một nhà khoa học hàng đầu và là Tổng Giám đốc của hãng mang tên Thành phố Công nghệ châu Phi tại Khartoum, Sudan ...

       more


       Samar Darwish Kirresh
       Samar Darwish Kirresh là nghiên cứu viên cao cấp đứng đầu Chương trình Nâng cao Năng lực của Dự án Giáo dục Khoa học Walid và Helen (WHKSEP) ...

       more


       Ayah Younis
       Ayah Younis chuyên trách các chương trình giáo dục tại chỗ được phát triển theo các ngành khoa học ...

       more