Pa-lét-xtin

Palestine 6th Edition

In Palestine, the Science Film Festival reached 24 000 visitors and was co-organized by the Goethe-Institut Palestinian Territories, the A. M. Qattan Foundation, the Institut Français, Al Nayzak Foundation and the Ramallah Municipality.

In its fifth year, the festival was once more hosted by “Science Days Palestine 2017”. Screenings and hands-on activities were hosted from October 18 to November 18 by various educational and cultural institutions: Ni’lin Teachers Center, Al Nayzak Science House for Science in Ramallah, Jericho Child Center, Korea Palestine Center in Hebron, Dar Al Tifil Al Arabi and the Palestinian National Theatre in Jerusalem, Cinema Jenin & the Qattan Center for the Child in Gaza and additionally in 30 other locations in 20 Palestinian cities, towns and villages. The official opening of the festival took place in Ramallah on October 18 at the Ramallah Entertainment Compound.

Palestinian Territories

  Films

  Giải trí giáo dục gia đình

   Full Proof – Muối

   Primary School (9-11)
   Tiếp ...

   Neuro ... What?en

   Secondary School (12 - 16)
   Tiếp ...

   Sinh thái học & Môi trường

    Treasures of the Earth – Gemsen

    Secondary School (12 - 16)
    Tiếp ...

    Khoa học Tự nhiên, Khoa học Đời sống & Công nghệ

     Khung xương và Cobot

     Secondary School (12 - 16)
     Tiếp ...

     Văn hóa & Lịch sử


      Non-Verbal & Science Shorts

       Drone in Greenlanden

       Secondary School (12 - 16)
       Tiếp ...

       AI CẬP, JORDAN, LÃNH THỔ PALESTIN, SUDAN VÀ Ả RẬP XÊ ÚT

       Giám khảo


       Ayman Elsayed
       Ayman Elsayed có một bằng cử nhân Điện máy và Truyền thông, khoa Xây dựng, Đại học Alexandria ...

       more

       Dr. Osama Rayis

       Dr. Osama Rayis
       Osama Rayis là một nhà khoa học hàng đầu và là Tổng Giám đốc của hãng mang tên Thành phố Công nghệ châu Phi tại Khartoum, Sudan ...

       more


       Samar Darwish Kirresh
       Samar Darwish Kirresh là nghiên cứu viên cao cấp đứng đầu Chương trình Nâng cao Năng lực của Dự án Giáo dục Khoa học Walid và Helen (WHKSEP) ...

       more


       Ayah Younis
       Ayah Younis chuyên trách các chương trình giáo dục tại chỗ được phát triển theo các ngành khoa học ...

       more