งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ในประเทศกัมพูชา งานเทศกาลฯ ครั้งที่ 8

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์แก่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและตอนต้น และโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศกัมพูชา ผู้เข้าร่วมทั้งหมดมีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ชมภาพยนตร์และร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้แสดงความสนใจและเสนอความคิดเห็นต่อผู้จัดงานว่าต้องการให้มีภาพยนตร์เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มรอบฉายขึ้นไปอีกในปีหน้า เพราะพวกเขารู้สึกว่าภาพยนตร์เป็นสื่อกลางที่สำคัญยิ่งที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้และประยุกต์ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เข้ากับการเรียนของพวกเขา รวมทั้งได้ร่วมแบ่งปันความรู้กับเพื่อนและครอบครัว

เทศกาลฯ นี้มีจำนวนผู้เข้าชมถึง 3,500 คน และ 92% จากผู้เข้าร่วมการสำรวจรู้สึกตื่นเต้นมากกับภาพยนตร์พร้อมทั้งแนะนำให้ขยายพื้นที่การจัดเทศกาลฯ ในครั้งต่อไป ไปยังสถานที่ที่ห่างไกลออกไปอีกในประเทศกัมพูชา เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2559 ในประเทศกัมพูชาได้กระตุ้นเยาวชนให้ใส่ใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเรียนรู้โดยวิธีทางอ้อมนี้


Cambodia